לוגו איגוד הזוכים

תנאי שימוש

אנא קראו תנאי שימוש אלו בעיון רב, והקפידו לוודא שאתם מבינים ומסכימים לכל האמור בהם בטרם השארת פרטיכם:

 • ההתקשרות באשר לשירות ו/או למוצר תתבצע ישירות בינך (להלן: "הזוכה" או "הלקוח" לבין ספק השירות ו/או המוצר (להלן: "הספק") ולא באמצעות איגוד הזוכים בע"מ (להלן: "איגוד הזוכים") ו/או מי מטעמם. בהשארת הפרטים הנכם מסכימים כי פרטיכם יועברו לאיגוד הזוכים ולספק בלבד. 
 • תנאי השימוש הללו באים להוסיף על תנאי השימוש המפורסמים באתר האינטרנט של איגוד הזוכים והסכמה לתנאי שימוש אלו כמוה כהסכמה גם לתנאי השימוש של אתר האינטרנט של איגוד הזוכים – אותם הנכם מתבקשים לקרוא גם בעיון רב: לעיון בתנאי השימוש.
 • כמו כן, באישור תנאי השימוש הללו אתם מאשרים גם את מדיניות הפרטיות והדיוור של איגוד הזוכים (לעיון במדיניות הפרטיות והדיוור – לחצו כאן) ובין היתר אתם מאשרים לאיגוד הזוכים להוסיף אתכם לרשימת התפוצה של איגוד הזוכים, ולרבות קבלת דברי פרסומת מאיגוד הזוכים.
 • הפרסומים המוצגים באתר בקשר עם המוצר או השירות, הינם באחריות הבלעדית של הספק.
 • המחיר המוצע יינתן על ידי הספק ובאחריותו הבלעדית. המחיר המוצע כולל רק את המוצרים והשירותים המפורטים בהצעת המחיר שתישלח לזוכה על ידי הספק ובאחריותו בלבד.
 • אין לראות בפרסום זה משום המלצה או חוות דעת של איגוד הזוכים על הספק. 
 • ההתקשרות תהיה בין הספק לבין הלקוח, ואיגוד הזוכים אינו צד להתקשרות זו, ואין לו כל אחריות לטיב המוצר, השירות, המחיר, מועדי וזמני אספקת השירות או המוצר, תנאי האחריות וכיוצא באלה.
 • כדי ליהנות מהמחיר הבלעדי תדרשו להציג אישור על כך שנרשמתם לאיגוד הזוכים או שהנכם חברים בקבוצת הפייסבוק הסגורה "איגוד הזוכים – קהילת זוכי מחיר למשתכן".
 • המחיר המוצג הינו בתוקף למשלמים עד ליום 31.03.20. במחיר הבלעדי מוצעות מינימום 50 חבילות ייעוץ לזוכים.
 • אין התחייבות של איגוד הזוכים או הספק לכך שמחיר המוצר או השירות הינם במחיר הזול ביותר הקיים בשוק.
 • איגוד הזוכים לא יישא באחריות באשר לזמן המענה של הספק ו/או זמינותו.
 • איגוד הזוכים שומר על הזכות להסיר ו/או לסיים ו/או לבטל ו/או לשנות את המחיר הבלעדי ו/או תנאי השימוש במחיר הבלעדי בכל עת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • אם מצאתם טעות בפרסום ההטבה ו/או בפרסום אחר כלשהו על ידי איגוד הזוכים, הנכם מתבקשים להודיע על כך בהקדם האפשרי לאיגוד הזוכים.
 • איגוד הזוכים שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקה מדגמית (אם כי לא מתחייב לבצעה) של שביעות הרצון של הלקוחות, וכן יהיה רשאי לקבל עדכונים מהספקים על השירות שניתן לזוכים.
 • ט.ל.ח.
 • תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה ביום 26.12.2019.